Salutació del Diputat

Us dono la benvinguda a la web del Patronat de Promoció Econòmica, organisme autònom de la Diputació de Lleida, amb la màxima voluntat de servei a tota la societat i als municipis de les comarques de Lleida, del Pirineu i l’Aran.

La Diputació de Lleida ha tingut sempre com un dels seus objectius principals el de contribuir al desenvolupament socioeconòmic de les comarques de Lleida i, en aquest sentit, la promoció de l’esperit empresarial s’ha erigit com una de les eines més importants per a la creació d’empreses, ocupació i riquesa, en coordinació amb consells comarcals, ajuntaments, agents socials i econòmics, i altres entitats i administracions.

Això ha fet que al llarg dels anys el Patronat de Promoció Econòmica hagi esdevingut una eina eficaç, adequada i potent per assolir els seus objectius, propera al ciutadà i a les administracions locals.

Els projectes del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació estan contribuint fermament a tots aquests propòsits amb l’aplicació dels programes específics i adaptats a les noves necessitats de l’emprenedoria i l’empresa en un àmbit ben concret i específic: el del món local, el dels municipis i les comarques.

Aquestes actuacions van volgudament adreçades al reequilibri territorial, a la protecció del medi ambient, a l’avenç cap a la societat del coneixement i de la informació i, evidentment, al desenvolupament social, econòmic i empresarial de tots els segments productius de les comarques de Lleida.

Aquesta és una finestra que les noves tecnologies fan possible per tal de donar a conèixer les accions que duem a terme, així com per poder adreçar-vos als serveis que s’ofereixen; per això, us animo a consultar i utilitzar aquesta web amb la seguretat que hi trobareu la informació que necessiteu.

Il·ltre Sr. Carles Gibert Bernaus
Diputat i Vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica.

Scroll to Top