Notícies

Convocatòria SOC

18 Dec , 2018,

Convocatòria del Programa referent d’ocupació juvenil per a l’any 2018

Data límit: 10 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.