El Patronat de Promoció Econòmica elabora una “Guia per a la implementació del  Pla de contingència de la COVID-19” als esdeveniments firals del nostre territori.

Aquesta Guia està disponible per a tots els agents del sector a la nostra web i serà actualitzada amb les noves disposicions que les autoritats competents vagin duent a terme segons quina sigui l’evolució de la pandèmia.

 El Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, juntament amb la FEFIC (Federació de Fires de Catalunya) i les Diputacions de Barcelona i Girona, han elaborat la “Guia per a la implementació del Pla de contingència COVID-19 a les activitats firals catalanes”, amb l’únic objectiu de facilitar que els organitzadors firals, empreses vinculades i ajuntaments i administracions implicades tornin a programar esdeveniments firals potents i que ho facin amb el màxim nivell de seguretat possible.

El vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica Carles Gibert ha dit “les fires esdevenen un lloc d’intercanvi, de confluència i de contacte entre necessitats i interessos diversos, i aquesta riquesa i diversitat li atorguen un paper rellevant en la configuració del present i el futur de les nostres ciutats i pobles. Si hi ha un sector que s’ha vist força afectat per aquesta situació de pandèmia que vivim, aquest és el dels esdeveniments firals”.

Les fires, certàmens, mostres o mercats són el millor exemple per posar negre sobre blanc el que hem anomenat la força dels municipis: aquest tangible que posa tot el seu potencial més característic i propi en benefici d’una economia de proximitat significant-se com un dels principals motors de transformació del país, de sociabilitat i de suport a les economies locals.

La situació generada per la pandèmia de la COVID-19 ha suposat una aturada, sense precedents, de l’activitat. Concretament a les terres de Lleida, Alt Pirineu i Aran, fins aquesta data, han estat 140 fires suspeses de les 192 previstes per l’any 2020.

Si us la voleu descarregar, ho podeu fer aquí:

Guia per a la implementació del Pla de contingència COVID-19 a les activitats firals catalanes

Scroll to Top