Formació per a Tècnics

 

ACCIONS FORMATIVES PER L’ANY 2021

 

Les dates de les accions llistades a sota pota podrán variar. A mesura que es vagi obrint el periode d’inscripció de cada activitat es publicarà a la web i es farà difusió per la nostra BBDD.
Així mateix, en funció de l’oportunitat es posible que s’afegeixi al llarg de l’any alguna altra formació en aquest pla.
Les accions previstes son:

 


 

MARÇ 2021

NOM DURADA (hores) DATES HORARI MODALITAT
COM FOMENTAR EL NETWORKING EN UN TERRITORI 4 24-mar 10 a 14h VIDEOFORMACIO
Objectiu general: Proporcionar coneixements i eines per fomentar el networking, i l’organització d’esdeveniments
Objectius especifics:
1- Aprendre com fomentar el networking entre persones emprenedores i empreses del territori.
2- Aprendre com organitzar una acció de networking, i les seves variants i sota diferents circumstàncies.
3-  Aprendre a fomentar la col·laboració entre municipis i els usuaris dels diferents centres
4- Aprendre bones pràctiques per generar networking

 

 

ABRIL 2021

NOM DURADA (hores) DATES HORARI MODALITAT
SEMINARI SOBRE FONS EUROPEUS
Seminari sobre fons europeus: Sessio 1_Eines i oportunitats de finançament per als ens locals 4 14-abr 10 a 14h VIDEOFORMACIO
Objectiu general: Donar a conèixer les oportunitats de finançament europeu a disposició de les entitatsde Catalunya i, en particular, de les administracions locals
Objectius especifics:
1-Oferir una visió global sobre els diferents fons europeus i conèixer els mecanismes a través dels quals s’hi pot accedir.
2-Augmentar la capacitació dels governs locals per a incrementar l’accés al finançament europeu.
3-Preparar els governs i les administracions locals de Catalunya per a la nova generació de fons europeus 2021-2027.
 

 

EINES PER AFAVORIR EL DESENVOLUPAMENT LOCAL EN TERRITORIS RURALS

Modul_1 Eines per afavorir el desenvolupament local en territoris rurals 4 28-abr 10 a 14h VIDEOFORMACIO
Objectiu general:
Objectius especifics:
1- Identificar els principals reptes que ha de fer front el mon rural actual.
2-Relacionar estrategies per fer front a aquests reptes a partir de nous models economics que suggereixen noves activitats economiques lligades als entorns rurals.
3-Coneixer casos d’experiencies que hagin impulsat iniciatives innovadores per fer front a aquests reptes des de la ruralitat.

 

 

MAIG 2021

NOM DURADA (hores) DATES HORARI MODALITAT
EINES PER AFAVORIR EL DESENVOLUPAMENT LOCAL EN TERRITORIS RURALS
Modul_2 Eines per afavorir el desenvolupament local en territoris rurals 4 12-may 10 a 14h VIDEOFORMACIO
Objectiu general:
Objectius especifics:
1- Identificar els principals reptes que ha de fer front el mon rural actual.
2-Relacionar estrategies per fer front a aquests reptes a partir de nous models economics que suggereixen noves activitats economiques lligades als entorns rurals.
3-Coneixer casos d’experiencies que hagin impulsat iniciatives innovadores per fer front a aquests reptes des de la ruralitat.
 

 

COM CONSTRUIR UN PLA D’ACCIÓ PÚBLICO-PRIVAT AMB IMPACTE: ANÀLISI D’UN CAS PRÀCTIC

 

 

 

4

 

 

 

26-may

 

 

 

10 a 14h

 

 

 

VIDEOFORMACIO

Objectiu general: Presentar algunes eines, models i exemples d’accions que permeten anar dels reptes a l’acció coordinada
amb diferents agents per tenir impacte en el desenvolupament econòmic d’un territori

 

 

JUNY 2021

NOM DURADA (hores) DATES HORARI MODALITAT
IDENTIFICAR I DESENVOLUPAR CADENES DE VALOR DE NEGOCIS EN ÀMBITS MUNICIPALS. CANVI ESTRATÈGIC I TALENT.
Modul_2 Identificar i desenvolupar cadenes de valor de negocis en àmbits municipals. Canvi estratègic i talent. 4 09-jun 10 a 14h VIDEOFORMACIO
Objectiu general: proporcionar les habilitats i els coneixements necessaris (pràctics) per poder desenvolupar de forma més eficient i innovadora la dinamització socio-econòmica  del  territori.
Objectius especifics:
1-Identificar les cadenes de valor dels negocis que tenen en el seu territori.
2 -Entendre els reptes d’aquestes cadenes i veure exemples de com treballar-ho.
COM CONSTRUIR UN PLA D’ACCIÓ PÚBLICO-PRIVAT AMB IMPACTE: ANÀLISI D’UN CAS PRÀCTIC 4 23-juny 10 a 14h VIDEOFORMACIO
Objectiu general: Presentar algunes eines, models i exemples d’accions que permeten anar dels reptes a l’acció coordinada
amb diferents agents per tenir impacte en el desenvolupament econòmic d’un territori

 

 

JULIOL 2021

NOM DURADA (hores) DATES HORARI MODALITAT
JORNADA DE TRANSFERENCIA DE BONES PRACTIQUES 4 07-jul 10 a 14h VIDEOFORMACIO
Objectiu general: espai de trobada per intercanviar coneixement i aprofitar l’oportunitat que dóna compartir experiències de manera conjunta per reflexionar i aprendre dels altres.

 

 

SETEMBRE 2021

NOM DURADA (hores) DATES HORARI MODALITAT
SEMINARI SOBRE FONS EUROPEUS
Seminari sobre fons europeus: Sessio 2_Eines i oportunitats de finançament per als ens locals 4 15-sep 10 a 14h VIDEOFORMACIO
Objectiu general: Donar a conèixer les oportunitats de finançament europeu a disposició de les entitatsde Catalunya i, en particular, de les administracions locals
Objectius especifics:
1-Oferir una visió global sobre els diferents fons europeus i conèixer els mecanismes a través dels quals s’hi pot accedir.
2-Augmentar la capacitació dels governs locals per a incrementar l’accés al finançament europeu.
3-Preparar els governs i les administracions locals de Catalunya per a la nova generació de fons europeus 2021-2027.
 

EINES PER LA PLANIFICACIÓ, ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES

4 30-sep 10 a 14h VIDEOFORMACIO
Objectiu general:  Capacitar professionals que participin o vulguin participar en la planificació, el disseny i la gestió de projectes
Objectius especifics:
1-Adquirir una visio global sobre la gestio de projectes
2-Identificar els aspectes princials de la planificacio i la gestio
3-Conèixer diferents  tècniques i eines per la gestio de projectes

 

 

OCTUBRE 2021

NOM DURADA (hores) DATES HORARI MODALITAT
LA PROSPECTIVA PER ANTICIPAR I PLANIFICAR EN L’ÀMBIT LOCAL
Modul 1-La prospectiva per anticipar i planificar en l’àmbit local 4 13-oct 10 a 14h VIDEOFORMACIO
Modul 2-La prospectiva per anticipar i planificar en l’àmbit local 4 27-oct 10 a 14h VIDEOFORMACIO
Objectiu general: adquirir coneixements, habilitats, conceptes i recursos d’utilitat per a la planificació estratègica dels territoris en clau prospectiva
Objectius especifics:
1-Debatre la relació entre planificació i prospectiva.
2- Conèixer eines bàsiques de prospectiva per al desenvolupament local.
3- Analitzar models prospectius per a pobles, ciutats i territoris que puguin ser d’interès per als municipis

 

 

NOVEMBRE 2021

NOM
FONTS I MÈTODES D’ANÀLISI SOCIOECONÒMICA DEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Modul 1-Fonts i mètodes d’anàlisi socioeconòmica del desenvolupament econòmic local 4 10-nov 10 a 14h VIDEOFORMACIO
Modul 2-Fonts i mètodes d’anàlisi socioeconòmica del desenvolupament econòmic local  (observatoria) 4 24-nov 10 a 14h VIDEOFORMACIO
Objectiu general: Conèixer i aplicar alguns dels mètodes d’anàlisi socioeconòmica i de tractament de dades més habituals
Objectius especifics:
1 Conèixer les principals fonts d’informació i els indicadors.
2 Conèixer les principals tècniques d’anàlisi en cada àmbit temàtic.
3 Aplicar aquestes tècniques al territori de referència de cadascú.
4 Interpretar els resultats obtinguts.

 


 

Scroll to Top