PREMI CESBA PER A BARRIS SOSTENIBLES 2018

Aquest premi s’emmarca dins del projecte europeu CESBA-MED, en el qual la Generalitat de Catalunya hi participa com a soci responsable de la capitalització. Aquest  projecte té per objectiu principal la creació d’un sistema d’avaluació de la sostenibilitat de barris i àrees urbanes i està finançat  a través del fons FEDER de cooperació interterritorial de la Unió Europea a través del Programa Interreg Mediterrània.

 

La finalitat d’aquest premi és difondre i capitalitzar les eines i metodologies desenvolupades per aquest projecte per avaluar i qualificar la sostenibilitat d’àrees urbanes. Poden presentar les seves candidatures totes les àrees urbanes (ciutats, districtes, barris, etc) del territori europeu (siguin o no membres de la UE) que compleixin, com a mínim, 3 dels següents requisits:

– Tenir els límits ben definits (carrers, elements naturals, límits legals, etc).

– Superfície d’entre  40.000m2 i 160.000m2

– Àrea que pugui ser creuada a peu en 10-15 minuts

– Agrupació d’entre 5 i 15 edificis

– Entre 200 i 1.500 habitants

 

El procediment de participació és el següent:

– Abans del 31 d’octubre s’ha d’enviar  una carta d’interès degudament signada i segellada.

– Aquesta carta obtindrà resposta abans del dia 10 de novembre de 2018

–  Un cop acceptada la vostra candidatura, tindreu fins al dia 31 de gener de 2019 per preparar i presentar la vostra candidatura, d’acord amb les bases del premi.

– Al llarg del període de preparació de la vostra candidatura disposareu de suport tècnic per part del projecte.

 

Tant la carta d’interès com la documentació de presentació de la candidatura, especificada a la web del premi, s’han de presentar en ANGLÈS, i s’han de fer arribar a office@cesba.eu (ja sigui per correu electrònic o través de WeTransfer o Dropbox) amb còpia a programeseuropeus@gencat.cat.

Podeu trobar la informació i els documents necessaris a  Premi Cesba per a barris Sostenibles i també a la web de CESBA https://www.cesba.eu/neighborhood-award.

En cas de dubte, podeu contactar amb la Unitat d’Avaluació i Seguiment de Projectes Europeus del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya al telèfon 93 228 72 94 o per correu electrònic a programeseuropeus@gencat.cat.