Primera sessió del Grup de Treball Dona i Empresa

Tècnics del Patronat de Promoció Econòmica van assistir ahir a la primera sessió del Grup de Treball Dona i Empresa, en modalitat virtual. Una iniciativa per donar suport a la creació d’empreses creades per dones.

La finalitat del grup és promoure la igualtat en l’àmbit de consolidació i creixement de les empreses constituïdes per dones a Catalunya. I la seva composició respon a la voluntat de generar un “camp de proves” de possibles mesures per reduir la bretxa de gènere en l’emprenedoria i d’altra banda de generar sinergies i complicitats entre les entitats de la Xarxa Empren i del ecosistema amb un paper proactiu a favor del talent femení.

En aquest sentit el grup de treball estarà liderat pel personal del Servei d’Emprenedoria juntament amb:

– Personal d’altres Departaments i agències de la Generalitat relacionades amb l’emprenedoria i les polítiques de gènere.

– Personal d’entitats de la Xarxa Emprèn i d’altres programes d’emprenedoria de la Generalitat (que assessoren a persones emprenedores).

– Personal de les entitats de representació patronals i sindical (en la vessant de suport al treball autònom)

Scroll to Top