Suport de la Diputació als Grups d’Acció Local per a l’impuls de la transició econòmica, social i ambiental als territoris rurals

El consell rector del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida ha aprovat convenis amb tots els Grups d’Acció Local (GAL) de la demarcació de Lleida per tal d’impulsar la transició econòmica, social i ambiental als territoris rurals. Concretament, cadascun dels GAL de la demarcació haurà de realitzar en el seu àmbit territorial d’acció unes tasques iguals i predefinides, d’acord amb el Patronat, que s’integraran per obtenir conclusions territorials i generals de la demarcació.

 

Les tasques a desenvolupar per cada grup d’acció local són:

 • Identificació dels agents territorials i generar el mapa d’actors d’interès.
 • Realització de les autoavaluacions dels GAL que permetin valorar el grau d’execució de les estratègies de desenvolupament local.
 • Recull dels resultats/bones pràctiques resultants de les activitats dels projectes dels GAL: territori resilient, territori talent i territori intel·ligent.
 • Realització de la jornada participativa.
 • Informe dels resultats de la jornada per territori d’influència dels GAL i informe col·lectiu.

Els resultats de tots aquests convenis contribuiran al treball que està desenvolupant el Patronat de Promoció Econòmica per impulsar la transformació econòmica de la demarcació, aprofitant totes les potencialitats del territori.

A més d’aquests convenis amb els GAL, el consell rector ha aprovat convenis anuals amb l’Associació ADV’s Catalunya, Federació Provincial d’Empresaris de Comerç de Lleida (FECOM), l’Associació Geoparc Conca de Tremp-Montsec, la DO Costers del Segre, l’Ajuntament de Bellaguarda i la Cambra de Comerç i Indústria de Lleida.

 

Concretament, els convenis que s’han aprovat són:

 • El conveni de col·laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica i l’Associació ADV’s Catalunya.
 • El conveni de col·laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica i Federació Provincial d’Empresaris de Comerç de Lleida (FECOM), activitats 2020.
 • El conveni de col·laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica i l’Associació Geoparc Conca de Tremp-Montsec, per a les activitats a realitzar durant l’any 2020.
 • El conveni de col·laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica i la DO Costers del Segre, activitats 2020.
 • El conveni de col·laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica i el Consorci grup d’acció local Leader Alt Urgell-Cerdanya per a les actuacions a realitzar durant l’any 2020.
 • El conveni de col·laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica i el Consorci grup d’acció local Leader Catalunya Central, per a les actuacions a realitzar durant l’any 2020.
 • El conveni de col·laboració entre Patronat de Promoció Econòmica i el Consorci grup d’acció local Leader Noguera Segrià-Nord, per a les actuacions a realitzar durant l’any 2020.
 • El conveni de col·laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica i el Consorci grup d’acció local Leader Pirineu occidental, per a les actuacions a realitzar durant l’any 2020.
 • El conveni de col·laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica i l’Ajuntament de Bellaguarda per a l’adequació i equipament d’un obrador comunitari, viver d’empreses.
 • El conveni de col·laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica i la Cambra de Comerç i Indústria de Lleida, activitats 2020.

En total, s’han aprovat convenis amb una aportació del Patronat per un valor de 304.800,51 €.

Scroll to Top