El Valor de #Promecoitu (1)

Enguany farà 25 anys de la creació del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. Aquella fou una aposta valenta, decidida i innovadora en el context de les administracions locals supramunicipals del nostre país, tant pel que fa als objectius com a la forma.

La gran diversitat de la demarcació de Lleida pel que fa al context demogràfic, social, econòmic i empresarial de les comarques, l’estructura de la població, el caràcter fronterer, les possibilitats que van obrir l’accés a finançament europeu, i la vocació de servei municipalista de la pròpia corporació provincial, van implicar l’aposta per un model d’agència que és únic en el nostre entorn administratiu supramunicipal.

Des d’un inici, el Patronat va desenvolupar la seva activitat a partir de tres àmbits: l’accés i la gestió de fons de finançament europeu, el suport al desenvolupament de les polítiques públiques de desenvolupament local i la impulsió d’estructures de suport a aquestes. 25 anys donen per a molts èxits i molts fracassos.

Però el que està clar és que l’acció del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida ha consolidat polítiques públiques en els àmbits del desenvolupament local al voltant de l’ocupació, l’emprenedoria i la innovació; ha modificat l’entorn institucional, donant suport a la creació dels grups d’acció local del Leader, del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, del Centre d’Estudis Porcins, el Centre de la Vaca Bruna, el CEEILLEIDA, o la xarxa de CEIs; i ha generat noves capacitats en el nostre territori pel que fa a la gestió de fons i programes europeus (actualment n’hi ha més de 50) i al disseny i execució de projectes.

En aquest nou entorn, el nostre paper ha de ser el mateix? On rau el valor, el que de veritat podem aportar, de #Promecoitu?

Scroll to Top