Curs ‘Iniciatives locals d’impuls a la innovació empresarial’

El Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, a través del seu departament de Formació dins Recursos Humans, ha dut a terme el curs “Iniciatives locals d’impuls a la innovació empresarial”, una activitat formativa de 4h de durada en format online, que té com a objectiu l’impuls a la innovació empresarial per part dels ens locals, oferint-los eines i recursos pràctics per a que s’iniciïn i/o es consolidin en aquestes actuacions dins els seus territoris.

Des del Patronat s’han endegat un seguit de formacions amb l’objectiu d’actualitzar i incrementar el coneixement dels tècnics de promoció econòmica del territori de forma que contribueixi a la prestació de serveis de promoció econòmica de la màxima qualitat.

Per tant, aquesta formació ha estat especialment adreçada a tècnics de promoció econòmica del territori procedents de la mateixa Diputació, consells comarcals, ajuntaments i entitats adherides al pla de formació agrupat AFEDAP 2020.

Per l’any 2021 el Patronat està impulsant una detecció de necessitats formatives del territori per tal de configurar un pla de formació per a tècnics de promoció econòmica per l’any vinent.

En aquesta sessió hi ha participat un total de 45 alumnes i s’ha combinat la transmissió de conceptes i coneixements en format de classe magistral, amb la interacció basada en exercicis i casos reals, també s’han presentat diferents casos d’èxit propers i experiències en les que s’hi puguin veure identificats els assistents i que puguin identificar aspectes transferibles als seus territoris.

El proper dia 3 de desembre el professor, Xavier Gallardo, impartirà una sessió formativa sobre “transformació digital”

Desplaça cap amunt