El bosc, primer recurs de l’economia verda

D’acord amb el Pla Estratègic per a l’adaptació de l’estratègia RIS3CAT a la demarcació de Lleida, elaborat per la Diputació, que estableix com a objectiu central potenciar la multifuncionalitat del bosc com a font de riquesa econòmica i ambiental, l’objectiu estratègic general del PECT és impulsar el procés de transició cap al model de bio economia en el territori a partir del bosc com a recurs essencial: promoure la innovació, la competitivitat (creixement econòmic), el reequilibri territorial (llocs de treball en zones rurals) i l’adaptació al canvi climàtic en els diferents estadis de la cadena de valor forestal, en el marc conceptual de l’economia circular.

Aquest objectiu general es concreta en els següents objectius estratègics:

 • Desenvolupar eines avançades de planificació i suport a la gestió forestal.
 • Optimitzar els aprofitaments forestals en terrenys abandonats de difícil accés mitjançant mètodes innovadors de mecanització.
 • Fomentar les innovacions de producte i de procés en indústries de 1a i 2a transformació de la fusta (ex. fusta contralaminada).
 • Establir bio refineries lignocel·lulòsiques en cascada, a partir de fusta de baix preu i de subproductes fusters industrials, per produir productes d’alt valor afegit.
 • Innovaren la producció sostenible de productes forestals no fusters d’alt valor afegit com la tòfona negra.
 • Promoure la comercialització i consolidació dels nous productes al mercat.
 • Formar i capacitaren els diferents estadis de la cadena de valor.
 • Optimitzar el balanç de carboni al conjunt de la cadena de valor.
 • Implicar la propietat forestal pública i privada i a la industria de transformació en la millora i re-valorització del sector.

Els objectius específics i operatius corresponents a aquests objectius estratègics es concreten, en les quatre operacions que, a banda de la de coordinació, formen el PECT, i constitueixen un únic projecte. Les quatre operacions són les següents:

 • IMBIOFUST: Impuls i realització d’una planta pilot de bio refineria a partir de fusta de baix preu i els seus subproductes.
 • INNOVATRUF: Impuls de la producció de tòfones a partir de la innovació en la gestió silvícola dels boscos i en la implantació i gestió d’arbres inoculats.
 • PLANIFICACIÓ I MOBILITZACIÓ DELS RECURSOS FORESTALS: Eines avançades de planificació i suport a la gestió forestal i innovacions en mecanització de zones de pendent.
 • VALORITZACIÓ DE LA FUSTA: Innovacions tecnològiques en el desenvolupament de la fusta contra laminada (CLT) amb espècies locals i foment de l’ús de la fusta com a solució constructiva energèticament eficient.

Aquest PECT té el suport i la participació de:

Entitats sòcies: Universitat de Lleida i Consorci de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Entitats participants no beneficiàries: Forestal Catalana, S.A., ELFOCAT-Associació d’Entitats Locals Propietàries Forestals, Associació de Productors de Tófona de Catalunya, Axeb Biotech i Patronat de Promoció Econòmica. Entitat representant: Diputació de Lleida.

Desplaça cap amunt