Jornada Finestreta Única Empresarial

El 13 d’agost de 2015 va entrar en vigor la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica que té per objectiu reduir els tràmits, incrementar la transparència i la simplicitat dels procediments i eliminar el temps per iniciar una activitat. La Llei regula un canvi de model en la relació entre l’Administració i les empreses basat en la confiança en l’empresariat i en la reducció de les barreres administratives, i estableix com a règims generals d’intervenció la comunicació prèvia i la declaració responsable.

10.00 h – 10.15 h Presentació.

  1. Sr. Octavi Miarnau Roca, director dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Coneixement a Lleida.
  2. Sr. Ramon Grau Lanau, Degà del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics industrials de Lleida.
  3. Il-lm. Sr. Enric Mir Pifarré, diputat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.

10.15 h – 12:30 h Finestreta Única Empresarial: eines i recursos per complir la Llei 16/2015, de simplificació administrativa:

  1. Sra. Natalia Cantero, responsable de la FUE en l’àmbit de l’Administració local
  2. Sra. Marta Rovira, responsable de Canal Empresa
  3. Sr. Ferran Farriol, cap de Projectes Organitzatius del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC)

12.30 h – 13.00 h Torn obert de paraules

La jornada té per objectiu informar el personal que intervé en alguna de les fases relacionades amb la regulació de les activitats econòmiques de les obligacions que preveu la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. També s’hi presentaran les solucions que estan a la seva disposició per complir aquestes obligacions.

Objectiu

La jornada té per objectiu informar el personal que intervé en alguna de les fases relacionades amb la regulació de les activitats econòmiques de les obligacions que preveu la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. També s’hi presentaran les solucions que estan a la seva disposició per complir aquestes obligacions.

Dirigit a

Aquesta jornada, que està organitzada conjuntament Enginyers Lleida,Diputació de Lleida i el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, està adreçada principalment a tècnics i personal de l’Administració local amb responsabilitat o vinculades a la regulació i tramitació de les activitats econòmiques.

Docents / Ponents

Sra. Natalia Cantero, responsable de tràmits municipals

Sra. Marta Rovira, responsable de Canal Empresa

Sr. Ferran Farriol, cap de Projectes Organitzatius del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC)

Desplaça cap amunt