PECT ”Porcí de Lleida, la producció sostenible intel·ligent”

 


Web: pectporci.cat

Contacte: pectporci@diputaciolleida.cat


 

Objectiu

Impulsar la recerca, la innovació, la transferència de resultats i l’ús de les tecnologies facilitadores transversals, especialment les TIC, en la producció porcina amb la finalitat d’optimitzar-ne l’eficiència , millorar la sanitat, i transformar les dejeccions ramaderes en recursos fertilitzants, en línia amb els principis de l’economia circular

Objectius específics

– Innovar i desenvolupar tècniques d’alimentació animal, de producció i de maneig que optimitzin el consum dels recursos i redueixin l’impacte ambiental en origen.

– Avaluar les MDT(Millors Tècniques Disponibles) en les condicions del biosistema porcí de Lleida i transferir-les al sector.

– Millorar la sanitat de les explotacions, en tant que incideix de manera directa sobre els costos, la competitivitat, la qualitat de la producció i la imatge del sector.

– Millorar el tractament i la gestió dels purins des de una perspectiva integrada que va del disseny de les instal·lacions, els nutrients, i permeti ampliar l’abast del seu ús com a recurs fertilitzant.

– Impulsar l’aplicació sistemàtica de les tecnologies facilitadores transversals, especialment les TIC, a la gestió de les explotacions porcines i adaptar-hi processos equivalents als mètodes de fabricació avançada

El PECT està format per les següents operacions, a banda de la de coordinació, que tenen els següents objectius:

PORCÍ-EFICIENT: Eficiència tècnica, econòmica i ambiental en la producció porcina.

PORCÍ-SANITAT: Sistema de Registre de casos clínics en porcí i anàlisi de dades temporal i espacial.

PORCÍ-TECNOLÒGIC; Innovació tecnològica en la producció de carn porcina per la futura societat del benestar: eficiència, sostenibilitat i transparència.


Entitats participants

Diputació de Lleida Representant

Universitat de Lleida Entitat sòcia

Centre d’Estudis Porcins de Torrelameu Entitat sòcia

ANPROGAPOR Entitat Participant no beneficiària

Patronat de Promoció Econòmica Entitat Participant no beneficiària

Pressupost

Import elegible del projecte: 2.849.712,20 €

El 50% de l’objecte d’aquest projecte (1.424.856,10 euros) està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.


Cofinançament

  • FEDER (1.424.856,10 euros)
  • Diputació de Lleida (710.070,70 euros)
  • Recursos propis de les entitats beneficiàries (714.785,40 euros)

Territoris implicats

L’àmbit del PECT el formen les comarques en les que es concentra la producció porcina de Lleida: el Pallars Jussà, la Noguera, el Solsonès, la Segarra, l’Urgell, el Pla d’Urgell, el Segrià i les Garrigues, amb una superfície total de 7.929 km2 i una població de 390.806 habitants

Resultats esperats

  • La contrastació, demostració i aplicació de les Millors Tècniques Disponibles (MTD) proposades a nivell europeu
  • Crear una eina informàtica que, a partir de l’anàlisi espai-temporal de dades clíniques d’explotacions porcines de la província de Lleida, es pugui preveure quan i on es produiran nous brots de les malalties, en temps real
  • Incorporació a les explotacions dels avenços en coneixements i noves tecnologies. Tant a les instal·lacions, amb l’anàlisi integrada dels sistemes de condicionament i confort, seguiment en temps real dels recursos utilitzats, com aigua, energia o pinso com en el maneig animal de precisió, amb la utilització de biosensors
  • Mitjançant la separació de les dejeccions en sòlid – líquid en origen, l’aplicació de la fracció liquida al sol aprofitant el contingut de nutrients i l’aigua per als fruiterars i estudiar la viabilitat d’aquesta practica.

Més informació del projecte. 

 

Desplaça cap amunt