Participació en Xarxes

Arc Llatí

arco latino

És una associació d’autoritats locals intermèdies de NUTS III (Diputacions i Consells Insulars espanyols, Províncies italianes i Departaments francesos) de la ribera occidental del Mediterrani. Representat pels presidents de les col·lectivitats membres, existeix des del 1999 i es va constituir oficialment com a Associació el juny de 2002 a Montpellier.

Un espai de cooperació entre col·lectivitats territorials en el qual es desenvolupen actuacions integrades en diferents àmbits estratègics per a la cohesió econòmica i social dels territoris que el componen.

Aquesta cooperació és clau en el procés de reequilibri nord-sud d’Europa, tal com assenyala la Unió Europea en l’Estratègia Territorial Europea. Ens permet ser més competitius, més integrats socialment i respectuosos amb el nostre entorn natural i cultural, realitats i tradicions

L’Arc Llatí, a partir de les decisions de l’Assemblea general de Torí (20 de febrer de 2009), va reorganitzar l’estructura dels seus Grups de Treball que es dibuixen ara en 4 Comissions Temàtiques (CT’s) que treballen sobre les orientacions estratègiques de l’Associació segons el seu Pla estratègic.

Els principals objectius de l’associació són:

  • Definir una estratègia integrada de desenvolupament i d’ordenació de l’espai Arc Llatí, incloent i mobilitzant els actors socio-econòmics, des de l’àmbit local al supramunicipal, aplicant conseqüentment el principi de subsidiarietat.
  • Establir una concertació periòdica, dinàmica i flexible, centrada en els àmbits més significatius del desenvolupament del territori.
  • Treballar projectes e iniciatives conjuntes
  • Defensar els interessos i necessitats d’aquests territoris enfront a les institucions comunitàries i nacionals.
  • Obrir un espai de cooperació amb els països del Sud i Est del Mediterrani.

Les Comissions temàtiques constitueixen elements neuràlgics del treball de la xarxa així com espai de treball i fòrum de trobades per als membres, permetent intercanvis d’informació i d’experiències i actuant com una força que estableix propostes per a l’acció de l’Associació.

Aquestes comissions són:

  • Comissió de Cohesió Social
  • Comissió de Cohesió Territorial
  • Comissió de Cohesió Econòmica
  • Comissió de Cooperació en el Mediterrani

Cada Comissió Temàtica, que és presidida per una administració sòcia de l’Arc Llatí, està oberta a la participació de tots els membres i organitza el seu treball al voltant dels àmbits d’interès prioritari per a tots els socis d’Arc Llatí i definits a partir del contingut del corresponent Pla Estratègic. Actualment la Diputació de Lleida ostenta la presidència de la CT de Cohesió Territorial


Euromontana

Què és Euromontana?

Euromontana és l’associació multisectorial europea de cooperació i desenvolupament de territoris de muntanya. Abasta organitzacions regionals i nacionals de muntanya de tota la gran Europa, incloses agències de desenvolupament regionals, autoritats locals, organitzacions agrícoles, agències ambientals, organitzacions forestals i instituts de recerca.

Euromontana és l’associació multisectorial europea de cooperació i desenvolupament de territoris de muntanya. Abasta organitzacions regionals i nacionals de muntanya de tota la gran Europa, incloses agències de desenvolupament regionals, autoritats locals, organitzacions agrícoles, agències ambientals, organitzacions forestals i instituts de recerca.

Missió d’Euromontana

La missió d’Euromontana és promoure muntanyes vives, un desenvolupament integrat i sostenible i la qualitat de vida a les zones de muntanya.

Per aconseguir-ho, Euromontana facilita l’intercanvi d’informació i experiència entre aquestes àrees organitzant seminaris i conferències importants, realitzant i col·laborant en estudis, desenvolupant, gestionant i participant en projectes europeus i treballant amb les institucions europees en qüestions de muntanya.

Qui són els seus membres?

A més del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, hi formen part prop de 75 organitzacions de 20 països.

Les organitzacions són de naturalesa diversa: autoritats locals o regionals, organitzacions o cambres socioeconòmiques, agències ambientals, forestals o de desenvolupament, instituts de recerca, escoles, centres de formació …

Aquesta diversitat enriqueix la reflexió Euromontana sobre el desenvolupament sostenible de les zones de muntanya i l’intercanvi intens de la xarxa.

Descobriu els nostres membres per país al mapa següent o consulteu la llista de membres

Per a més informació.

Desplaça cap amunt