Facilitem la participació directa de les entitats locals i de la pròpia Diputació en projectes europeus i proporcionem assistència tècnica als ens locals que ja són actualment beneficiaris de fons europeus, a través d’assessorament en cadascuna de les fases dels projectes, per tal que el finançament europeu tingui el màxim impacte en el territori.

SERVEIS

L’OSPE

Qui som?

L’Oficina de Suport a Projectes Europeus de la Diputació de Lleida

Què fem?

Identificar oportunitats de finançament, tot analitzant les consultes que els ens locals ens facin per augmentar les possibilitats de finançament dels seus projectes

Proporcionar assistència i assessorament en la preparació dels projectes

Suport a la gestió i seguiment dels projectes aprovats, mitjançant l’aportació de tutorials, models i manuals per la sol·licitud, execució i justificació dels ajuts

A qui ens dirigim?

Municipis de la demarcació de Lleida de fins a 5000 habitants, especialment de menys de 2000 habitants

A quins tipus d’ajuts es pot accedir?

Qualsevol ajut europeu (Fons Next Generation UE, FEDER, FSE, FEADAR, FEMPA, etc.)

Els ajuts destacats

 • Catàleg de serveis pels projectes propis de la Diputació:
 •  Identificar oportunitats de finançament.
  • Rastreig de convocatòries i programes de finançament europeu pertinents i comunicació de les mateixes a les diferents àrees de la Diputació. ​
 • Assessorament tècnic en la preparació de propostes.
  • Suport a la redacció de la memòria tècnica del projecte, a l’estimació del pressupost i als tràmits administratius de presentació de la sol·licitud, resposta de possibles requeriments, acceptació del finançament, preparació de convenis de col·laboració, etc. ​
  • Suport a la recerca de partenariat, si és el cas.​
  • Suport a la preparació de les reunions de llançament (kick-off Meeting), en el cas de sortir aprovat el projecte.​
 • Suport a la gestió i seguiment dels projectes aprovats.
  • Suport a la preparació de pressupostos, plecs de licitacions, justificacions tècniques i econòmiques i auditories internes.​
  • Aportació de tutorials, models i manuals, així com altra documentació necessària en cada cas concret.​
  • Resolució dels dubtes que puguin sorgir sobre els materials aportats. 
 • Organització de tallers i formació. ​

 • Catàleg de serveis pels projectes propis dels ens locals:
 •  Identificar oportunitats de finançament.
  • Anàlisi de les consultes que ens locals de la demarcació de Lleida realitzin a la Diputació de Lleida a través del Patronat de Promoció Econòmica, referent a possibles projectes que puguin rebre finançament europeu.​
 • Assessorament tècnic en la preparació de propostes.
  • Emissió d’informe sobre les possibilitats de rebre finançament europeu així com, si s’escau, proposta de redefinició del projecte per tal d’adequar-lo a les diferents convocatòries, augmentant les possibilitats de rebre el finançament.​
 • Suport a la gestió i seguiment dels projectes aprovats.
  • Aportació de tutorials, models i manuals per a la sol·licitud, execució i justificació dels ajuts.​

  

Desplaça cap amunt