Facilitar la participació directa de les entitats locals i de la pròpia Diputació en projectes europeus, així com proporcionar assistència tècnica als ens locals  que ja són actualment beneficiaris de fons europeus, assessorant-los  en cadascuna de les fases dels projectes, per tal que el finançament europeu tingui el màxim impacte en el territori.

 1. Diputació:
  • Àrees que tenen projectes amb finançament europeu actualment aprovats.
   • Actualment:
    • Patronat de Turisme, NNTT, Medi Ambient i Promoció Econòmica.
    • Qualsevol altra que pugui obtenir finançament europeu durant la vida de l’OSPE.
 2. Ens locals:
  • Municipis de la demarcació de Lleida de menys de 5.000 habitants, especialment, els de menys de 2.000 habitants.

 • Catàleg de serveis pels projectes propis de la Diputació:
 •  Identificar oportunitats de finançament.
  • Rastreig de convocatòries i programes de finançament europeu pertinents i comunicació de les mateixes a les diferents àrees de la Diputació. ​
 • Assessorament tècnic en la preparació de propostes.
  • Suport a la redacció de la memòria tècnica del projecte, a l’estimació del pressupost i als tràmits administratius de presentació de la sol·licitud, resposta de possibles requeriments, acceptació del finançament, preparació de convenis de col·laboració, etc. ​
  • Suport a la recerca de partenariat, si és el cas.​
  • Suport a la preparació de les reunions de llançament (kick-off Meeting), en el cas de sortir aprovat el projecte.​
 • Suport a la gestió i seguiment dels projectes aprovats.
  • Suport a la preparació de pressupostos, plecs de licitacions, justificacions tècniques i econòmiques i auditories internes.​
  • Aportació de tutorials, models i manuals, així com altra documentació necessària en cada cas concret.​
  • Resolució dels dubtes que puguin sorgir sobre els materials aportats. 
 • Organització de tallers i formació. ​

 • Catàleg de serveis pels projectes propis dels ens locals:
 •  Identificar oportunitats de finançament.
  • Anàlisi de les consultes que ens locals de la demarcació de Lleida realitzin a la Diputació de Lleida a través del Patronat de Promoció Econòmica, referent a possibles projectes que puguin rebre finançament europeu.​
 • Assessorament tècnic en la preparació de propostes.
  • Emissió d’informe sobre les possibilitats de rebre finançament europeu així com, si s’escau, proposta de redefinició del projecte per tal d’adequar-lo a les diferents convocatòries, augmentant les possibilitats de rebre el finançament.​
 • Suport a la gestió i seguiment dels projectes aprovats.
  • Aportació de tutorials, models i manuals per a la sol·licitud, execució i justificació dels ajuts.​


Podeu trobar a l’equip de l’OSPE, l’Encarna, en Pau, la Maria i la Laia a través de:​

 • Trucant:


  

Desplaça cap amunt