Documentació

AgroBioFood Ponent – Marca

Requeriments tècnics i suggeriments de disseny per a la construcció del prototip del programari del Sistema d’Informació Geogràfica dels recursos agroalimentari i mediambientals de Ponent

Informe referent a la valoració i funcionalitat de la eina SITMUN per donar resposta a les necessitats de AgroBioFood

ORE AgroBioFood: Observatori 4.0 de Recursos Endògens
agroalimentaris i mediambientals – Desenvolupament metodològic i validació de model de quantificació
i valorització dels espais agraris de Ponent Descripció de l’escena dels recursos agroalimentaris de Ponent. Identificació de fortaleses, debilitats, riscos i oportunitats dels recursos.

ORE AgroBioFood: Observatori 4.0 de Recursos Endògens agroalimentaris i mediambientals (feedstock push) – Desenvolupament metodològic i validació de model de quantificació i valorització dels espais agraris de Ponent Informe metodològic per a la posterior quantificació i qualificació de les terres cultivables de l’àmbit territorial del PECT

Informe metodològic per a la posterior quantificació i qualificació dels Espais Naturals i Biodiversitat de Ponent

Estudi de les necessitats de produccions agràries i ramaderes a partir de la identificació de les noves formes de consum d’aliments a mitjà i llarg termini en els mercats europeus

_