Regadiu Ecosistèmic

CGRCU

Projecte pilot per a la creació d’una infraestructura ecològica vinculada a la modernització dels Canals d’Urgell

Objectius específics:

  • Identificar els serveis ecosistèmics que presta el sistema agrari de la zona regada pels Canals d’Urgell
  • Impulsar els Canals d’Urgell com a infraestructura verda estratègica
  • Executar una millora de canals amb criteris d’infraestructura verda amb caràcter demostratiu
  • Quantificar els serveis ecosistèmics de la zona regada abans i després de la modernització


Actuacions:

  1. Definició del model d’infraestructura verda per la modernització dels Canals d’Urgell
  2. Projecte pilot de millora d’un tram de la 1a Sèquia Principal amb criteris d’infraestructura verda i de maximització de serveis ecosistèmics
  3. Avaluació i anàlisi comparat dels serveis ecosistèmics abans i després de la modernització

_